Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Detroit město - Spojené státy americké
detune rozladit
DEU Dumb End User
deuce shoda
deuce shoda v tenise
deuce vyrovnání
deuced prokletý
deuced zatracený
deuces shody
deuterium deuterium
deuterium těžký vodík
deuteron jádro izotopu vodíku
deuteron deuteron
Deutsch Deutsch
devaluate devalvovat
devaluation devalvace
devaluation devalvace
devalue devalvovat
devalue the currency devalvovat měnu
devalued devalvoval
devaluing znehodnocující
devastate devastovat
devastate pustošit
devastated zničený
devastated zdevastovaný
devastating zničující
devastating ničivý
devastating drtivý
devastating devastující
devastatingly ohromně
devastatingly fantasticky
devastation zničení
devastation devastace
devastator pustošitel
develop vyvíjet
develop vyvolávat
develop rozpracovat
develop vyvinout se
develop vyvíjet se
develop rozvést
develop rozvinout
develop vyvinu
develop vyvinul
develop vyvolat
develop vyvinout
develop film vyvolávat film
develop film vyvolat film
developed vyvolaný
developed vyvinutý
developed rozvinutý
developer vývojář
developers vývojáři
developing vyvíjející
developing vývojový
developing vyvíjení
developing vyvolávání
developing rozvojový
developing vyvíjející se
developing country rozvojová země
development zdokonalování
development vývin
development vyvinutí
development vyvíjení
development rozvinutí
development pokrok
development rozvojový
development rozvíjení
development rozvoj
development vývoj
development vývojový
development of landscape vývoj krajiny
developmental vývojový
developmental toxicity vývojová toxicita
developmentally vývojově
developments vývoje

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy