Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
developments průběhy
developments rozvoje
develops vyvíjí
deviance úchylka
deviancy úchylka
deviant úchylný
deviant deviantní
deviant deviant
deviate odklánět
deviate odchýlit
deviated odkláněl
deviated odchýlil
deviation úchylka
deviation odchylka
deviation deviace
deviation objížďka
deviationism úchylkářství
deviations odchylky
deviations deviace
device vynález
device devíza
device aparát
device aparatura
device ústrojí
device přístroj
device zařízení
devices zařízení
devil čert
devil ďábel
devil s advocate ďáblův advokát
devil-may-care lehkomyslný
devil-may-care bezohledný
devilfish velká chobotnice
devilfish obrovský rejnok
devilfish manta
devilish pekelný
devilish ďábelský
devilishly ďábelsky
devilishly čertovsky
devilishness ďábelskost
devilled ďábelský
devilment zlomyslnost
devilry špatnost
devilry čarodějnictví
devils ďáblové
deviltry darebáctví
devious vychytralý
devious vyhýbavý
deviously vychytrale
deviousness vychytralost
devise vymyslet
devise odkázat
devise vymyslit
devise navrhnout
devise vynalézt
devised vynalezený
devised vymyšlený
devised sestrojený
devised navržený
deviser vynálezce
deviser strůjce
devising vynalézaný
devising sestrojovaný
devitalize umrtvit
devitalize devitalizovat
devitrify odskelnit
devoid postrádající
devolution převedení
devolution přenesení
devolution degenerace
devolution postoupení
devolve převést
devolve postoupit
devolve on předat
devolve on postoupit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy