Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
devolved převedl
devolved přenesl
Devon Devon
Devonshire Devonshire
devote zasvětit
devote obětovat
devote věnovat
devote oneself věnovat se
devote oneself to oddat se
devoted oddán
devoted oddaný
devotedly oddaně
devotedness oddanost
devotee přívrženec
devotee ctitel
devotees stoupenci
devotees nadšenci
devoting věnování
devoting obětování
devotion oddanost
devotion zbožnost
devotion úcta
devotional zbožný
devour sežrat
devour zničit
devour zhltnout
devour strávit
devour hltat
devour pohltit
devoured pohlcený
devourer hltoun
devout upřímný
devout vroucný
devout oddaný
devout zbožný
devoutly pobožně
devoutly oddaně
devoutness zbožbost
devoutness upřímnost
devoutness oddanost
dew rosa
dew point rosný bod
dew point bod kondenzace
dewberry ostružiny
dewclaw paspárek
dewdrop kapička rosy
Dewey Dewey
dewiness orosenost
Dewitt Dewitt
dewlap lalok
dewy orosený
dewy-eyed naivně důvěřivý
dexter pravý
dexterity zručnost
dexterity obratnost
dexterous zručný
dexterous šikovný
dexterous obratný
dexterously obratně
dextrality pravorukost
dextrocardia dextrokardie
dextrorotation pravotočivost
dextrorotatory pravotočivý
dextrose dextróza
dextrous zručný
dextrous šikovný
dextrous obratný
dextrously obratně
dextrously dovedně
DFU Don t Forget Units
DGPS Differential Global Positioning System
DH Dear Hubby
Dhaka hl.m. - Bangladéš
dhal dál
dhal jihoasijské luštěniny

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy