Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
DIA Defense Intelligence Agency
diabetes cukrovka
diabetic diabetik
diabolic pekelný
diabolic ďábelský
diabolical ďábelský
diabolically ďábelsky
diabolism ďábelskost
diachronic diachronický
diacritic diakritika
diacritical diakritický
diadem čelenka
diaeresis apostrof
diaeresis diereze
diagnose diagnóza
diagnose diagnostikovat
diagnosed stanovený
diagnosed diagnostikovaný
diagnoses diagnózy
diagnosing diagnostikování
diagnosis diagnóza
diagnostic diagnostický
diagnostician diagnostik
diagnostics diagnostika
diagonal diagonální
diagonal úhlopříčný
diagonalise diagonálně seřadit
diagonalised diagonálně seřazené
diagonalised diagonálně seřadil
diagonalize diagonálně seřadit
diagonalized diagonálně seřazené
diagonalized diagonálně seřadil
diagonally úhlopříčně
diagonals diagonály
diagram diagram
diagrammatic schematický
diagrammatical diagramový
diagrams diagramy
dial ciferník
dial číselník
dial vytočit
dial tone oznamovací tón
dialect nářečí
dialectal nářeční
dialectal dialektový
dialectal dialektický
dialectic dialektický
dialectic dialektika
dialectical dialektický
dialectically dialekticky
dialectician dialektolog
dialectician dialektik
dialectics dialektika
dialects dialekty
dialer číselník telefonu
dialing vytáčet
dialled vytočil
dialling vytáčení
dialog dialog
dialogue dialog
dialogues dialogy
dials vytáčet
dialysis dialýza
dialyze dialyzovat
dialyzer dialyzátor
diamagnetic diamagnetický
diamagnetism diamagnetismus
diamante umělé drahokamy
diameter průměr
diameters průměry
diametral průměrný
diametric průměrný
diametric diametrální
diametrical diametrální
diametrically diametrálně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy