Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dice kostky
dicey riskantní
dichloride dichlorid
dichlormethane dichlormetan
dichotomies větvení
dichotomies dvojčlennosti
dichotomous dichotomický
dichotomous choice dichotomický výběr
dichotomy dichotomie
dichotomy dělení obecnějších pojmů na dvojice konkrétnějších
dichroic dichroický
dichroic dvojbarevný
dichroic dvoubarevný
dichroism dvojbarevnost
dichromate dvojchroman
dichromatic dichromatický
dichromatic dvoubarevný
dichromatism dvoubarevnost
dicing kostkování
dick nejkrásnější
dick šulin
dick čurák
Dick Ríša
dicker čachrovat
Dickerson Dickerson
dickhead blbec
Dickinson Dickinson
Dickson Dickson
dicky bryndáček
dicotyledonous dvouděložný
dicta výrok
dicta rčení
dictaphone diktafon
dictate příkaz
dictate diktát
dictate diktovat
dictated diktovaný
dictated diktoval
dictates příkazy
dictates diktuje
dictating diktující
dictation diktát
dictator diktátor
dictatorial diktátorský
dictatorially diktátorsky
dictators diktátoři
dictatorship diktatura
diction dikce
dictionaries slovníky
dictionary slovník
dictum rčení
dictum prohlášení
did učinil
did udělal
did dělal
did do/did/done
didactic poučný
didactic didaktický
didacticism pedantství
didacticism didaktičnost
didactics didaktika
diddle ošidit
diddler podvodník
diddly-squat vůbec nic
diddly-squat nejmenší možné množství
Diderot francouzský filozof
didn t go nešel
didn t want nechtěl
die razidlo
die lisovnice
die leknout
die kostka
die uhynout
die pojít
die zemřít

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy