Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
die umřít
die umírat
die away doznívat
die back vadnout
die back odumírat
die casting vstřikový odlitek
die down utichnout
die down pohasnout
die down utichat
die down ustávat
die for zemřít za
die hard vytrácet se
die hard bojovat se smrtí
die off vymřít
die out zaniknout
die out vyhynout
die out vyhasnout
die-back druh nemoci rostlin
die-cast lít pod tlakem do formy
die-hard zpátečník
die-hard tvrdohlavý
dieback druh nemoci rostlin
Diebold Diebold
died umřel
died zemřel
Diego Diego
diehard zpátečník
dielectric nevodivý
dielectric dielektrický
dies umírá
diesel vznětový motor
diesel naftový motor
diesel motorová nafta
diesel dieselový
diesel naftový
diesel nafta
diesel diesel
diesel dieselový motor
diesel engine naftový motor
diesel engine dieselový motor
diesel engine diesel
diesel oil nafta
diesel-electric dieselelektrický
diesis dvojitý křížek
diet strava
diet dieta
diet držet dietu
dietary dietní
dieter dietář
dieter osoba na dietě
dietetic dietní
dietetical dietní
dietetics nauka o dietě
dietetics dietetika
diethyl ether dietyleter
dietician dietetik
dietitian dietetik
Dietrich Dietrich
diets diety
Dietz Dietz
differ být rozdílný
differ být různý
differ neshodovat se
differ lišit se
differ rozcházet se
differ rozlišovat
differ lišit
differed odlišoval
differed neshodoval
difference rozdíl
difference odlišovat
difference odlišnost
difference neshoda
difference rozdíl
difference engine diferencní masina

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy