Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
difference engine diferenční stroj
difference equation diferenční rovnice
differences rozdíly
different rozmanitý
different zvláštní
different neobvyklý
different rozdílný
different odlišný
different různý
different jiný
differentiability rozlišitelnost
differentiable rozlišitelný
differentiable diferencovatelný
differential rozdílný
differential rozlišovací
differential diferenciál
differential equation diferenciální rovnice
differential gear diferenciál
differentials rozdíly
differentials diferenciály
differentiate odlišovat se
differentiate diferencovat
differentiate rozlišovat
differentiate derivovat
differentiated konzumní produkty
differentiated rozlišený
differentiated taxation diferencované zdanění
differentiating rozlišující
differentiating odlišující
differentiation diferenciace
differentiation derivace
differentiation rozlišování
differentiation of product diferenciace výrobku
differentiator derivátor
differentiator derivační obvod
differently jinak
differing odchylný
differing lišící
differs neshoduje se
differs liší se
difficult náročný
difficult namáhavý
difficult nesnadný
difficult těžký
difficult obtížný
difficulties potíže
difficulties obtíže
difficulties nesnáze
difficulties potíž
difficultness obtížnost
difficulty úskalí
difficulty potíž
diffidence rozpačitost
diffidence nesmělost
diffident ostýchavý
diffidently rozpačitě
diffidently ostýchavě
diffidently nesměle
diffract rozkládat např. světlo
diffraction ohyb
diffraction difrakce
diffuse prolínat
diffuse difuzní
diffuse difundovat
diffused rozptýlený
diffused difuzní
diffuseness rozptýlenost
diffuser reflektor
diffuser difuzér
diffusible difuzivní
diffusing rozptylující
diffusion difúze
diffusion rozptyl
diffusion šíření
diffusional difúzní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy