Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
diffusive rozptylující se
diffusivity rozptylnost
dig hloubit
dig dig/dug/dug
dig kopnout
dig kopat
dig bagr (volejbal)
dig for dobývat
dig in zakopat
dig in dát se do toho
dig out vykopat
dig out vyhrabat
dig out objevit
dig up rozkopávat
dig up rozkopat
digenesis metageneze
digerati počítačoví znalci
digest zažívat
digest strávit
digest souhrn
digest sbírka
digest přehled
digest suma
digester digestoř
digester gas bioplyn
digestible stravitelný
digestion strávení
digestion zažívání
digestion trávení
digestion period doba vyhnívání
digestive zažívací
digestive system zažívací soustava
digests zažívá
digests tráví
digger archeolog
digger kopáč
digging podrývání
digging kopání
digit cifra
digit číslice
digital digitální
digital číslicový
digital computer číslicový počítač
digitalis náprsník
digitalis digitális
digitalis druh rostliny
digitally digitálně
digitigrade našlapující na prsty
digitisation digitalizace
digitise digitalizovat
digitised digitalizovaný
digitiser digitizátor
digitization převedení do číselné podoby
digitize digitalizovat
digitized digitalizovaný
digitizer tablet
digitizer digitizátor
digitizer digitalizátor
digitizing digitalizující
digitizing digitalizace
digits číslice
diglot dvojjazycne mluvici osoba
diglot dvojjazycny
dignified důstojný
dignify pozvednout
dignify pozvednout
dignify vyznamenat
dignify poctít
dignitaries hodnostáři
dignitary hodnostář
dignity důstojnost
digraph digraf
digress odchýlit
digress odbočit
digression odbočka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy