Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
digs podnájem
digs kopá
dihedral vzepětí
dihedral klínový např. úhel
DIIK Damned If I Know
DIIN Damned If I kNow
Dijon město - Francie
dike násep
dike hráz
dike terracing hrázkové terasování
diktat diktát
DIL Daughter In Law
dilapidate zruinovat
dilapidate promrhat
dilapidated zruinoval
dilapidated promrhal
dilapidation rozpad
dilapidation chátrání
dilatation rozšíření
dilatation dilatace
dilate roztáhnout
dilate rozšířit se
dilated roztáhnutý
dilated rozšířený
dilation zvětšení
dilation rozšíření
dilation dilatace
dilator dilatátor
dilatoriness liknavost
dilatory váhavý
dilatory laxní
dildo umělý penis
dildo robertek
dilemma dilema
dilemmas těžká rozhodnutí
dilettante diletant
dilettante amatér
dilettantish ochotnický
dilettantish diletantský
dilettantism ochotnictví
dilettantism diletantství
dilettantism amatérství
diligence píle
diligence pracovitost
diligence vytrvalost
diligence péče
diligent pilný
diligent pečlivý
diligent pracovitý
diligent horlivý
diligently pracovitě
diligently pilně
diligently horlivě
dill koprový
dill kopr
dill sauce koprová omáčka
DILLIGAF Does It Look Like I Give A F---?
DILLIGAFF Do I Look Like I Give a Flying F---?
Dillon Dillon
dilly pozoruhodnost
dilly-dally váhat
dilly-dally loudat se
dilly-dally mařit čas
dílo Astronomia nova) kept udržoval
diluent ředidlo
dilute zmírňovat
dilute ředit
diluted zředěný
dilution ředění
dilution zařazování nekvalifikovaných pracovníků do pracovního procesu
dilution roztok
dilution zředění
dilution rozředění
diluvial diluviální
diluvian diluviální

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy