Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dim zakalit
dim matný
dim kalný
dim mdlý
dim ztlumit
dim ztlumený
dim ponurý
dim nejasný
dim word slovíčko
dime deseticent
dime desetník
dimension velikost
dimension kóta
dimension dimenzovat
dimension dimenze
dimension rozměr
dimensional rozměrový
dimensionality rozměrnost
dimensionality počet rozměrů
dimensionally rozměrově
dimensioning dimenzování
dimensionless bezrozměrný
dimensions dimenze
dimensions rozměry
dimer dimer
dimer druh sloučeniny
dimerous dvoučlenný
dimes desetníky
dimethyl ketone dimetylketon
diminish zmenšit (se)
diminish snížit (se)
diminish klesat
diminish zmenšit
diminish zmenšit
diminishable zmenšitelný
diminishable redukovatelný
diminished zmenšený
diminishes klesá
diminishes zmenšuje se
diminishing klesání
diminishing zmenšování
diminishing klesající
diminishing marginal utiliity of consumption snižování marginální užitné hodnoty spotřeby
diminuendo postupně slaběji
diminuendo diminuendo
diminution zmenšení
diminution snížení
diminutive drobný
diminutive zdrobnělina
diminutive maličký
diminutive corner koutek
diminutive minute minutka
diminutive of dívka
diminutive of dívenka
dimity druh látky
dimly nejasně
dimly matně
dimmed ztlumil
dimmed ztlumený
dimmer tlumič
dimmer stmívač
dimmest nejtlumenější
dimmest nejnejasnější
dimness šero
dimness šerost
dimorphic dvojtvarý
dimorphic dvoutvarý
dimorphic dimorfní
dimorphism dimorfismus
dimorphism dimorfie
dimorphous dvoutvarý
dimorphous dimorfní
dimple jamka
dimple dolíček
dimple důlek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy