Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
direct tax přímá
direct tax přímá daň
direct taxation přímé zdanění
direct use value. přímá užitná hodnota
direct waste application into soil přímá aplikace odpadu do půdy
directed usměrněný
directed řízený
directed orientovaný
directed doporučen
directed herbicide application usměrněné použití herbicidu
directing řídící
direction řízení
direction vedení
direction kontrola
direction směr
direction finder zaměřovač
direction finder hledač směru signálu
direction-finder hledač směru signálu
directional usměrněný
directional směrový
directionality směrovost
directionless bezcílný
directionless bez směru
directions směrnice
directions směry
directions pokyny
directions instrukce
directive nařízení
directive příkaz
directive směrnice
directive předpis
directive povel
directive pokyn
directive direktiva
directives směrnice
directivity řízenost
directivity zaměřenost
directivity směrovost
directly rovnou
directly přímo
directly ihned
directly proportional přímo úměrný
directness přímočarost
directness přímost
director šéf
director vedoucí
director dirigent
director direktor
director představený
director ředitelka
director ředitel
director režisér
directorate ředitelství
directorial režisérský
directorial režijní
directories soupisy
directories seznamy
directories adresáře
directors ředitelé
directorship představenstvo
directorship ředitelství
directorship funkce ředitele
directory seznam
directory soupis
directory adresář
directrix řídicí přímka
directrix řídicí křivka
directs zaměřuje
directs směřuje
direful strašlivý
direful hrozný
direly úděsně
direness strašlivost
direst nejstrašnější
dirge žalozpěv

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy