Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dirigible řiditelný
dirigible ovladatelný
dirigiste stoupenec řízeného hospodářství
dirk druh dýky
dirndl dirndl
dirndl sukne
dirt hlušina
dirt bláto
dirt nečistota
dirt špína
dirt cheap skoro zadarmo
dirt-cheap směšně laciný
dirtier špinavější
dirtiest nejšpinavější
dirtily špinavě
dirtily ohavně
dirtiness špinavost
dirty umazaný
dirty špinavý
dirty dog mizera
dirty money špinavé peníze
dirty trick podraz
dirty weather mizerné počasí
dirty weather psí počasí
dirty work špinavost
dirty work podlost
disabilities neschopnosti
disability nezpůsobilost
disability handicap
disability invalidita
disability neschopnost
disability slabost
disable vypnout
disable odpojit
disable vyřadit
disable zakázat
disable zneškodnit
disable zablokovat
disable deaktivovat
disabled invalidní
disabled zakázaný
disabled vyřazený
disabled dezaktivovaný
disabled vypnutý
disabled blokovaný
disablement invalidita
disables blokuje
disabling vyřazující
disabling blokující
disabuse vyvést z omylu
disaccord nesouhlasit
disaccord nesouhlas
disadvantage neprospěch
disadvantage nevýhoda
disadvantaged znevýhodněný
disadvantageous nevýhodný
disadvantageously nevýhodně
disadvantages nevýhody
disadvantages nedostatky
disaffection odcizení se
disaffiliate oddělit
disaffiliation ztráta spojení
disaffirm neuznat
disaffirm anulovat
disaggregate rozpojit
disaggregate rozložit
disaggregation rozpad
disaggregation rozklad
disagree nesouhlasit
disagree neschvalovat
disagree nesouhlasit
disagree with nesvědčit
disagree with nesouhlasit s
disagree with neshodovat se s
disagreeable protivný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy