Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
disagreeableness nepříjemnost
disagreeably nepříjemně
disagreed nesouhlasil
disagreed neodsouhlasený
disagreed nedohodnutý
disagreeing odporování
disagreeing nesouhlasící
disagreement nesouhlas
disagreement neshoda
disagreements nesouhlasy
disagreements neshody
disagrees nesouhlasí
disallow nedovolit
disallow zamítnout
disallow neuznat
disallowed zamítnutý
disallowed neuznaný
disallowing zamítající
disambiguate jednoznačně vyjádřit
disambiguation odstranění dvojsmyslů
disappear zmizet
disappear mizet
disappearance zmizení
disappeared zmizelý
disappeared zmizel
disappearing zanikající
disappearing mizení
disappears mizí
disappoint zklamat
disappoint oneself zklamat se
disappointed zklamal
disappointed zklamaný
disappointing neuspokojivý
disappointingly neuspokojivě
disappointment zklamání
disappointments zklamání
disapprobation nesouhlas
disapprobation neschválení
disapproval zamítnutí
disapproval nesouhlas
disapprove neschválit
disapproved zamítnutý
disapproved nesouhlasil
disapproves neschvaluje
disapproving odmítavý
disapproving nesouhlasný
disapprovingly odmítavě
disapprovingly nesouhlasně
disarm odzbrojit
disarmament odzbrojení
disarmingly roztomile
disarmingly půvabně
disarrange přeházet
disarrangement nepořádek
disarray nepořádek
disarray zmatek
disarticulate rozložit
disarticulate oddělit
disassemble rozmontovat
disassemble rozložit
disassemble rozebrat
disassembled rozmontovaný
disassembled rozložený
disassembled rozebraný
disassembler nástroj programátora
disassembling rozebírající
disassembling demontáž
disassembly rozebrání
disassembly demontáž
disassociate oddělit
disassociation odloučení
disassociation oddělení
disaster katastrofa
disaster havárie
disaster neštěstí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy