Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
agitator míchadlo
agitator agitátor
agitators agitátoři
agitprop propagační
aglitter jiskřící
aglow planoucí
agnail záděra
agnate příbuzný po meči
AGNB Age/Gender No Bar
Agnes Anežka
agnostic agnostik
agnosticism angosticismus
agnostics agnostikové
ago předtím
ago před
ago week před týdnem
agog plný očekávání
agog nedočkavý
agog napjatý
agog dychtivý
agonadal agonádový
agonies muka
agonise mučit myšlenkami
agonised zoufalý
agonising trýznivý
agonising mučivý
agonising bolestný
agonisingly trýznivě
agonisingly mučivě
agonize trápit
agonize mučit
agonized mučil
agonized trápil
agonizing trýznivý
agonizing mučivý
agonizing nesmírně bolestivý
agonizing agonizující
agonizing mučící
agonizingly mučivě
agony muka
agony trápení
agony agónie
agoraphobia strach z velkého otevřeného prostoru
agoraphobia agorafobie
agoraphobic agorafobik
agoraphobic agorafobický
agouti druh hlodavce
agranulocytosis agranulocytóza
agraphia neschopnost psát
agrarian zemědělský
agrarian agrárník
agrarian rolnický
agrarian agrární
agrarian transition zemědělská transformace
agree schválit
agree dohodnout
agree vyhovovat
agree shodnout se
agree být v souladu
agree odsouhlasit
agree souhlasit
agree shodovat
agree domluvit
agree dohodnout se
agree with souhlasit s
agree with shodnout se
agreeable sympatický
agreeable souhlasící
agreeable příjemný
agreeableness ochota
agreeably schopno dohody
agreed schválený
agreed souhlasil
agreed sjednaný
agreed dohodnuto

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy