Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
disciples žáci
disciples učedníci
disciples následovníci
discipleship následovnictví
disciplinal kázeňský
disciplinal disciplinární
disciplinarian pedant
disciplinarian autoritář
disciplinary vědní
disciplinary disciplinární
discipline ukáznit
discipline trestat
discipline kázeň
discipline disciplína
disciplined ukázněný
disciplined disciplinovaný
disciplined trestaný
disciplines disciplíny
disciplines kázně
disclaim zříci se
disclaim popřít
disclaim popírat
disclaim odmítnout
disclaim distancovat
disclaim dementovat
disclaimer odvolání
disclaimer vzdání se nároku
disclaimer zřeknutí se práva
disclaimer odmítnutí
disclaimer zřeknutí se
disclose prozradit
disclose odkrýt
disclosed odkrytý
disclosed odhalený
disclosing odhalující
disclosure odhalení
disclosure prozrazení
disco diskotéka
disco disko
discography diskografie
discoid kotoučovitý
discoid terčovitý
discoidal diskovitý
discoidal kotoučovitý
discoidal diskoidní
discoloration přebarvení
discoloration odbarvení
discolour zbarvit
discolouration odbarvení
discoloured odbarvený
discombobulate rozrušit
discomfit zmást
discomfiture rozpaky
discomfort nepohodlí
discomfort nepohodlnost
discommode způsobit nesnáze
discommodities věci bez užitku
discompose znepokojit
discompose zneklidnit
discomposure znepokojení
discomposure zneklidnění
disconcert zneklidnit
disconcert uvést do rozpaků
disconcert rozrušit
disconcerted znepokojený
disconcerting zneklidňující
disconcertingly rušivě
disconcertion zneklidnění
disconcertion rozpaky
disconcertment znepokojení
disconcertment rozpaky
disconcertment zneklidnění
disconcertment nepokoj
disconnect oddělit
disconnect rozpojit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy