Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
disconnect přerušit spojení
disconnect odpojit
disconnected vypnutý
disconnected rozpojený
disconnected nesouvislý
disconnected přerušený
disconnected odpojený
disconnected nespojený
disconnectedness nesouvislost
disconnecting odpojující
disconnecting nespojující
disconnection vysunutí
disconnection rozpojení
disconnection odpojení
disconnects vypojuje
disconnects rozpojuje
disconnects přerušuje
disconnects odpojuje
disconnects odděluje
disconsolate zoufalý
disconsolately zoufale
disconsolation sklíčenost
discontent nespokojenost
discontentedly nespokojeně
discontentment nespokojenost
discontinuance přerušení
discontinuation přerušení
discontinue zastavit
discontinue nepokračovat
discontinue přerušit
discontinued výběhový
discontinued skončený
discontinued přerušený
discontinuities nespojitosti
discontinuities nesouvislosti
discontinuity nespojitost
discontinuity nesouvislost
discontinuous nesouvislý
discontinuous sampler diskontinuální vzorkovač (vody)
discontinuously nesouvisle
discord spor
discord neshoda
discordance nesouzvuk
discordant nesouhlasící
discordant disonantní
discos diskotéky
discotheque diskotéka
discount eskont
discount diskont
discount eskontovat
discount předvídat
discount skonto
discount srážka
discount slevit
discount diskontovat
discount doprodej
discount sleva
discount diskontní
discount brát na lehkou váhu
discount rate diskontní sazba
discountable diskontovatelný
discounted diskontovaný
discounted ve slevě
discountenance neschvalovat
discounting diskontování
discounting poskytování slevy
discounting. diskontování
discounts slevy
discounts rabaty
discourage zastrašit
discourage odradit
discourage odrazovat
discouraged znechucený
discouraged odrazený
discouragement zastrašování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy