Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
discouragement nepodporování
discourages odrazuje
discouraging odrazující
discouragingly odradivě
discourse projev
discourse rozhovor
discourse proslov
discourse rozmlouvat
discourse rozmluva
discourse rozprava
discourse marker popisovač rozmluvy
discourteous nezdvořilý
discourteously nezdvořile
discourtesy nezdvořilost
discover odhalovat
discover odhalit
discover objevovat
discover objevit
discoverable objevitelný
discovered objevil
discovered objevený
discoverer objevitel
discoveries objevy
discovering objevování
discovers objevuje
discovery zjištění
discovery odhalení
discovery nález
discovery objevit
discovery objev
discovery objevení
discredit ostuda
discredit znemožnit
discredit poškodit
discredit diskreditovat
discreditable nedůstojný
discredited diskreditovaný
discrediting diskreditování
discreet taktní
discreet diskrétní
discreetly diskrétně
discreetness rezervovanost
discreetness diskrétnost
discrepancies nesrovnalosti
discrepancies nesoulady
discrepancy nesoulad
discrepancy nesouhlas
discrepancy nesrovnalost
discrepant rozporný
discrepant odlišný
discrepant nesrovnalý
discrepant nesouhlasný
discrete přerušovaný
discrete diskrétní
discrete přetržitý
discrete nespojitý
discrete choice diskrétní výběr
discrete sedimentation prostá sedimentace
discretely nespojitě
discreteness rozpojenost
discreteness nespojitost
discretion vlastní úsudek
discretion úsudek
discretion rozvaha
discretion soudnost
discretion rezervovanost
discretion obezřetnost
discretion opatrnost
discretionary volitelný
discriminant diskriminant
discriminate diskriminovat
discriminate rozlišovat
discriminated diskriminovaný
discriminates diskriminuje
discriminating diskriminování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy