Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
disenfranchise zbavit výsad
disenfranchise zbavit svobod
disenfranchise zbavit licence
disenfranchise zbavit práv
disenfranchise zbavit členství
disenfranchisement zbavení hlasovacího práva
disengage vypnout
disengage uvolnit
disengaged uvolněný
disengagement vypnutí
disengagement odstoupení
disentangle rozuzlit
disentangle rozplést
disentanglement rozuzlení
disentanglement rozpletení
disentanglement rozmotání
disequilibrium nerovnováha
disequilibrium price nerovnovážná cena
disestablish zbavit kostel jeho funkce
disestablishment zrušení
disesteem podceňování
disfavor nelibost
disfavour odpor
disfavour nesouhlas
disfavour nepřízeň
disfiguration zohyzdnění
disfiguration zohavení
disfiguration zmrzačení
disfigure znetvořit
disfigurement zohyzdění
disfigurement znetvoření
disfigurement zkreslení
disfiguring znetvořující
disforest odlesnit
disforestation odlesnění
disfranchise zbavit volebního práva
disfranchisement zbavení práv
disfunction dysfunkce
disgorge vylévat
disgorge vyvrhnout
disgorge chrlit
disgorge zvrátit
disgorged zvrátil
disgorged vyvrhl
disgorged chrlil
disgorgement vyhrnutí
disgorgement vychrlení
disgorging vyvrhnout
disgrace nepřízeň
disgrace potupa
disgrace zostudit
disgrace zneuctít
disgrace skandál
disgrace ostuda
disgrace nemilost
disgrace hanba
disgraced zneuctěný
disgraced zahanben
disgraced diskreditovaný
disgraceful ostudný
disgracefully hanebně
disgracefulness ostudnost
disgracefulness hanebnost
disgruntle zklamat
disgruntle rozladit
disgruntled špatně naložený
disgruntled nespokojený
disgruntled rozladěný
disgruntlement nespokojenost
disgruntlement rozladění
disguise převlek
disguise přestrojení
disguised přestrojený
disguising zakrývání
disguising převlékání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy