Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
disguising přestrojování
disgust hnus
disgust znechutit
disgust zošklivit
disgust odpor
disgusted znechucený
disgustedly znechuceně
disgustedly zhnuseně
disgustful odporný
disgustful hnusný
disgusting odporný
disgusting ohavný
disgusting nechutný
disgusting hnusný
disgustingly nechutně
dish pokrm
dish nádoba
dish miska
dish holka
dish fešanda
dish miskovitý
dish parabolická anténa
dish chod
dish mísa
dish jídlo
dish k sežrání
dish antenna parabolická anténa
dish it out rozplývat se nadšením
dish out servírovat
dish out rozdělovat
dish out naservírovat
dish towel utěrka
dish up servírovat
dish up strkat po nos
dish-shaped miskovitý
dish-shaped talířovitý
dishabille negližé
disharmonious disharmonující
disharmonious disharmonický
disharmony nesoulad
disharmony disharmonie
dishcloth utěrka
dishearten sklíčit
dishearten deprimovat
dishearteningly skličující
disheartenment sklíčenost
disheartenment deprese
dished talířovitý
dished vyboulený
dished vyklenutý
dished vypouklý
dishes nádobí
dishes to order jídla na objednávku
dishevel pocuchat
dishevelled rozcuchaný
dishevelled neuspořádaný
dishevelled neupravený
dishevelment rozcuchanost
dishevelment pocuchanost
dishevelment neupravenost
dishonest podvodný
dishonest nepoctivý
dishonest nečestný
dishonest nepoctivost
dishonest nečestnost
dishonestly nepoctivě
dishonestly nečestně
dishonesty nepoctivost
dishonesty nečestnost
dishonor zneuctít
dishonor zneuctění
dishonor hanba
dishonorable nečestný
dishonorable hanebný
dishonorably hanebně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy