Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dishonorably nečestně
dishonored zahanben
dishonored zneuctěn
dishonoring potupující
dishonoring zahanbující
dishonour zneuctít
dishonour hanba
dishonourable nepoctivý
dishonourableness nepoctivost
dishonourableness hanebnost
dishonourably nepoctivě
dishpan dřez
dishrag hadr na nádobí
dishtowel utěrka
dishwasher myčka na nádobí
dishwasher stroj na mytí nádobí
dishwasher umývač nádobí
dishwasher myčka
dishwasher myčka nádobí
dishwashers myčky nádobí
dishwashing umývání nádobí
dishwater pomyje
dishwater voda na nádobí
dishy báječný
dishy fantastický
disillusion rozčarovat
disillusion deziluze
disillusioned rozčarovaný
disillusioned zbaven iluzí
disillusioning zbavující iluzí
disillusionment zklamání
disillusionment zbavení iluzí
disillusionment deziluze
disincentive zábrana
disincentive brzda
disincentive překážka
disincentives zábrany (negativní stimuly)
disinclination neochota
disinclination nechuť
disincline znechutit
disinclined neochotný
disinfect desinfikovat
disinfect dezinfikovat
disinfectant dezinfekční prostředek
disinfecting dezinfikující
disinfecting dezinfekční
disinfection dezinfekce (vodárenství
disinfection dezinfekce
disinfest odhmyzit
disinfestation odhmyzení
disinflation dezinflace
disinflation pokles růstu inflace
disinflation deflace
disinflationary dezinflační
disinformation dezinformace
disingenuous neupřímný
disingenuously neupřímně
disinherit vydědit
disinheritance vydědění
disinsection dezinsekce
disintegrate rozpadat se
disintegrate rozmělnit
disintegrate rozložit
disintegrate rozkládat se
disintegrate rozdrobit
disintegrate dezintegrovat
disintegrating rozpadající
disintegrating rozkládající
disintegration dezintegrace
disintegration dekompozice
disintegration rozpad
disintegrative rozkladný
disinter exhumovat
disinterest apatie
disinterest lhostejnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy