Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
disinterest nezájem
disinterested nezaujatý
disinterested bez zájmu
disinterestedly nestranně
disinterestedly nezaujatě
disinterestedness nestrannost
disinterestedness nezaujatost
disinvest neinvestovat
disinvestment chybná investice
disjoin rozloučit
disjoint rozebrat
disjoint rozpojit
disjointed rozebraný
disjointed rozpojený
disjointedly nesouvisle
disjointedly rozděleně
disjointedness nesouvislost
disjointedness rozdělení
disjointness vykloubenost
disjointness rozpojenost
disjunct rozpojený
disjunct nesouvislý
disjunction oddělení
disjunction disjunkce
disjunctive rozdělující
disjunctive rozdělovací
disjunctive disjunktivní
disk kotouč
disk ploténka
disk diskový
disk disk
disk drive disková jednotka
disk jockey diskžokej
disk operating system diskový operační systém
diskette disketa
diskettes diskety
disks disky
dislexie dislexia
dislike mít nerad
dislike odpor
dislike nesouhlasit
dislike nelibost
dislike nerad
dislike neoblíbená
dislike nemít rád
disliked neoblíbený
dislikes neoblíbené
disliking averze
dislocate vykloubit
dislocated vykloubil
dislocated vykloubený
dislocation přemístění
dislocation posun
dislocation narušení
dislocation dislokace
dislodge vytlačit
dislodged vytlačil
dislodged vytlačený
dislogistic hanlivý
disloyal nevěrný
disloyal neloajální
disloyalty zrada
disloyalty neloajálnost
dismal chmurný
dismal zasmušilý
dismal ponurý
dismal depresivní
dismally neutěšeně
dismally depresivně
dismalness tísnivost
dismantle rozmontovat
dismantle demontovat
dismantle zničit
dismantle zbourat
dismantle zbavit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy