Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dismantle vyklidit
dismantle strhnout
dismantle odbourat
dismantle odstranit
dismantled rozmontovaný
dismantled rozebraný
dismantlement vyklizení
dismantling rozebírání
dismantling demontáž
dismay zděšení
dismay vyděsit
dismay polekat
dismay vystrašit
dismay hrůza
dismayed zdrcený
dismayed vyděšený
dismember rozkouskovat
dismemberment rozdělení
dismemberment roztrhání na části
dismiss zamítnout
dismiss propustit
dismiss vyloučit ze školy
dismiss dovolit odejít
dismiss rozpustit
dismiss dát rozchod
dismiss propustit do civilu
dismiss pustit z hlavy
dismiss neuvažovat
dismiss nemluvit již o tom
dismiss pominout
dismiss odmítnout
dismiss jen stručně se zmínit
dismiss odbýt
dismiss zamítnout projednávání
dismissal propuštění
dismissal odmítnutí
dismissals propuštění
dismissals výpovědi
dismissed propuštěný
dismissed propustil
dismissible propustitelný
dismissing zproštění
dismissing propouštění
dismissing propouštějící
dismissive pohrdavý
dismissive odmítavý
dismissively přezíravě
dismissively pohrdavě
dismount sestoupit
dismount demontovat
dismount sesednout
dismount odmontovat
Disney Disney
disobedience neposlušnost
disobedient neposlušný
disobey neuposlechnout
disobey neposlouchat
disoblige nevyhovět
disobliging neúslužný
disobliging neochotný
disorder zmatek
disorder nepořádek
disordered řádně nefungující
disordered nepořádný
disordered nepravidelný
disordered rozcuchaný
disordered rozrušený
disordered v nepořádku
disorderliness neuspořádanost
disorderliness nepořádnost
disorderliness nepořádek
disorderly nepořádný
disorderly rozházený
disorderly neuspořádaný
disorderly neuspořádaně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy