Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
agreeing domlouvání
agreement úmluva
agreement ujednání
agreement kontrakt
agreement domluva
agreement dohodnout se
agreement smlouva
agreement souhlas
agreement shoda
agreement dohoda
agreement smlouva
agreements smlouvy
agrees souhlasí
agri-environmental eko-zemědělský
agribusiness moderní zemědělské podniky
agricultural zemědělský
agricultural amelioration zemědělské meliorace
agricultural and industrial landscape zemědělsko-průmyslová krajina
agricultural and wooded landscape zemědělsko-lesní krajina
agricultural chemicals zemědělské chemikálie
agricultural ecology agroekologie
agricultural engineering agrotechnika
agricultural landscape zemědělská krajina
agricultural meteorology agrometeorologie
agricultural solid waste tuhý zemědělský odpad
agriculturalist agrotechnik
agriculturally zemědělsky
agriculture zemědělský
agriculture zemědělství
agriculturist zemědělec
agriculturist agronom
agrimony řepíček
agrimony řepík lékařský
AGRNB Age/Gender/Race No Bar
agrobiocoenosis agrobiocenóza
agrochemical agrochemický
agrochemistry agrochemie
agroecology agroekologie
agroecosystem agroekosystém
agronomic zemědělský
agronomic agronomický
agronomical zemědělský
agronomical agronomický
agronomical technology agrotechnika
agronomics agronomie
agronomist agronom
agronomy zemědělství
agronomy agronomie
agrophytocoenosis agrofytocenóza
agrotechnology agrotechnika
aground najet na mělčinu
Aguascalientes město - Mexiko
ague zimnice
aguish zimničný
ah ach
aha aha
aha aha!
ahead napřed
ahead vpředu
ahead vpřed
ahead dopředu
ahead of před
ahead of the curve mít lepší výkon
ahead of the game dokončit práci
ahem ehm
ahoy hola
ahoy ahoj
AI umělá inteligence
AI umělé oplodnění
aid pomoct
aid pomoc
aid pomoci
aid pomáhat
Aida Aida
aide pomocník

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy