Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dispense vyjmout
dispense obejít se
dispense vzdát se
dispensed vydávaný
dispensed rozdělený
dispenser dávkovač
dispensers dávkovače
dispensing vydávání
dispensing rozdělování
dispersal rozptýlení
dispersal rozehnání
dispersant dispergovadlo
disperse rozptýlit
dispersed rozptýlený
dispersed phase dispergovaná fáze
dispersed pollution rozptýlené znečištění
dispersed solid dispergovaná látka
disperser rozprašovač
disperser sypátko
dispersion disperze (hydrosystém)
dispersion disperze (biologie)
dispersion rozšiřování
dispersion rozptýlení
dispersion rozptyl
dispersion formation dispergování
dispersion irrigation disperzní závlaha
dispersion medium disperzní prostředí
dispersion number disperzní číslo (hydrosystém)
dispersion system disperzní systém
dispersive rozptylující
dispersive disperzní
dispersively disperzně
dispirit sklíčit
dispirit deprimovat
dispirited skleslý
dispirited deprimovaný
dispirited sklíčený
dispiritedly sklíčeně
dispiritedly deprimovaně
displace přemístit
displace odsunout
displace nahradit
displaced vyvrácený
displaced přemístěný
displaced odsunutý
displaced person vysídlenec
displaced person bezdomovec
displacement posuv
displacement vyvrácení
displacement přemístění
displacement odsunutí
displacing přemisťování
display projev
display zobrazovat
display display
display vykládat
display vyložit
display projevovat
display projevit
display room vzorkovna
displayable zobrazitelný
displayed zobrazovaný
displayed zobrazen
displayed zobrazený
displaying zobrazování
displays zobrazuje
displays výstavy
displays ukazuje
displays přehlídky
displays projevy
displays displeje
displease podráždit
displease netěšit
displease nepotěšit
displeased nespokojen

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy