Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
displeasing popuzující
displeasure nespokojenost
displeasure nelibost
displume oškubat
disport skotačit
disport dovádět
disposable disponibilní
disposable jednoúčelový
disposable jednorázový
disposable income disponibilní důchod
disposable income disponibilní důchod po srážkách
disposable income (Yd) disponibilní příjem
disposal čištění
disposal volné nakládání
disposal odvoz
disposal zneškodnění
disposal zlikvidování
disposal odstranění
disposal likvidace
disposal dispozice
disposal disponování
disposal costs náklady na likvidaci odpadu
disposal of waste likvidace odpadu
disposals odvozy
disposals odstranění
dispose zničit
dispose zneškodnit
dispose disponovat
dispose of vyřídit
dispose of zbavit se
dispose of naložit s
disposed uspořádaný
disposed připravený
disposed ochotný
disposed nakloněný
disposer drtič např. odpadků
disposes uspořádává
disposes připravuje
disposes nakládá
disposes disponuje
disposing disponující
disposition temperament
disposition uspořádání
disposition stav
disposition rozmístění
disposition schopnost
disposition nálada
disposition povaha
disposition charakter
disposition dispozice
dispositions dispozice
dispossess vyvlastnit
dispossessed vyděděný
dispossession vyvlastnění
dispraise snižování
dispraise odsuzovat
dispraise odsuzování
disproof vyvrácení
disproportion neúměrnost
disproportion nepoměr
disproportion disproporce
disproportional neúměrný
disproportional nepřiměřený
disproportional nepoměrný
disproportionally nepoměrně
disproportionate nepřiměřený
disproportionate nepoměrný
disproportionately nepřiměřeně
disproportionately nepoměrně
disprovable vyvratitelný
disprove vyvrátit
disproved vyvrácený
disproves vyvrací
disproving vyvrácení
disproving prokázání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy