Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
disputable sporný
disputable problematický
disputant odpůrce
disputant debatér
disputation disputace
disputation debata
disputatious svárlivý
disputatious hádavý
disputative hádavý
disputative polemický
disputative svárlivý
dispute spor
dispute pochybovat
dispute mít námitky
dispute oponovat
dispute odporovat
disputed zpochybněný
disputed debatoval
disputes pochybuje
disputes hádá se
disputing pochybování
disqualification vyřazení
disqualification diskvalifikace
disqualified diskvalifikovaný
disqualify diskvalifikovat
disquiet znepokojit
disquiet neklid
disquietude znepokojení
disquisition výklad
disquisition pojednání
disregard přehlížet
disregard přehlížení
disregard nedbání
disregard nedbat
disregard podceňování
disregard ignorování
disregarded podceňovaný
disregardful nedbající
disregardful lhostejný
disregarding bez ohledu
disregarding přesto
disregarding přehlížení
disrepair havarijní stav
disreputable pochybný
disrepute ostuda
disrepute nevážnost
disrespect nevážnost
disrespect neúcta
disrespect nerespektování
disrespectful nezdvořilý
disrespectful neuctivý
disrespectfully nezdvořile
disrespectfully neuctivě
disrobe svléct
disrobe svléci se
disrupt rozvrátit
disrupt zničit
disrupt rozrušit
disrupt narušit
disrupted přerušený
disrupted narušení
disrupting narušování
disruption rozvrat
disruptions rušení
disruptions rozvraty
disruptions narušení
disruptive rušivý
disruptive ničivý
disruptively narušivě
disruptor narušitel
disrupts rozrušuje
disrupts ničí
disrupts narušuje
dissatisfaction nespokojenost
dissatisfactory neuspokojivý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy