Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dissatisfied nespokojený
dissatisfy znepokojit
dissatisfy neuspokojit
dissect rozpitvat
dissect rozebrat
dissected rozpitvaný
dissected členitý
dissection pitva
dissector skalpel
dissector disektor
dissemblance přetvářka
dissemblance pokrytectví
dissemble přetvařovat se
dissemble předstírat
dissembler pokrytec
dissembler simulant
dissembling obojetný
disseminate rozšiřovat
disseminate rozsévat
disseminate rozhlašovat
disseminated roztroušený
disseminating rozšiřování
dissemination diseminace
dissemination impregnace
dissemination rozšiřování
disseminator šiřitel
dissension neshoda
dissent rozpor
dissent nesouhlas
dissenter opozičník
dissenters disidenti
dissentient nesouhlasící
dissenting nonkonformistický
dissentious hádavý
dissentious svárlivý
dissert rozprávět
dissertation diplomová práce
dissertation rozprava
dissertation dizertace
dissertation disertace
dissertations dizertace
disservice ublížení
disservice poškození
dissever odříznout
dissever oddělit
dissidence nesouhlas s vládou
dissident disident
dissident souhlasící
dissidents disidenti
dissimilar rozdílný
dissimilar odlišný
dissimilar nepodobný
dissimilarities odlišnosti
dissimilarity rozdílnost
dissimilarity odlišnost
dissimilation disimilace
dissimilitude rozdílnost
dissimilitude nepodobnost
dissimulate simulovat
dissimulate předstírat
dissimulation předstírání
dissimulator pokrytec
dissing Ukázat někomu
dissipate rozptylovat
dissipate mrhat
dissipate hýřit
dissipated rozptyloval
dissipated rozmařilý
dissipated prostopášný
dissipated mrhal
dissipated hýřil
dissipation rozptýlení (přizpůsobení)
dissipation rozptyl
dissipation hýření
dissipation disipace

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy