Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
distempered churavý
distempered nemocný
distend zvětšit
distend rozšířit
distension rozpětí
distension distenze
distention roztažení
distich dvojverší
distil destilovat
distill destilovat
distillate destilát
distillation destilace
distilled destilovaný
distiller lihovarník
distiller destilátor
distiller lihovar
distillery lihovar
distinct rozdílný
distinct výrazný
distinct zřetelný
distinct odlišný
distinction odlišnost
distinction rozdíl
distinction zvláštnost
distinction vyznamenání
distinction odlišení
distinctions rozdíly
distinctions vyznamenání
distinctive distingovaný
distinctive rozlišující
distinctive význačný
distinctive typický
distinctive osobitý
distinctive charakteristický
distinctively typicky
distinctively charakteristicky
distinctiveness osobitost
distinctly zřetelně
distinctly odlišně
distinctness odlišnost
distinctness zřetelnost
distinctness jasnost
distinguish rozeznávat
distinguish rozeznat
distinguish odlišit
distinguish odlišovat
distinguish zneklidňující
distinguish vyznamenat
distinguish rozrušující
distinguish rozlišit
distinguish rozlišovat
distinguish from st rozlišit
distinguish from st rozeznat od čeho
distinguishable rozeznatelný
distinguishable odlišitelný
distinguishably odlišitelně
distinguished elegantní
distinguished význačný
distinguished vynikající
distinguished rozlišovaný
distinguishes odlišuje se
distinguishing typický
distinguishing osobitý
distinguishing charakteristický
distorsion vyvrtnutí
distorsion distorze
distort zprohýbat
distort zkomolit
distort pokřivit
distort pokroutit
distort narušit
distort zkřivit
distort zkreslit
distort překroutit
distorted zkreslený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy