Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
distorted překroucený
distorted deformovaný
distorter deformátor
distorting zkreslení
distorting překroucení
distortion narušení
distortion zkreslení
distortion překroucení
distortions zkreslení
distortions zkomolení
distortions deformace
distorts zkresluje
distorts překrucuje
distract zneklidnit
distract rozptýlit
distract odvést
distracted nepozorný
distractedly ustrašeně
distracting vyrušující
distraction rozptýlení
distraction zmatek
distraction vyrušení
distractions vyrušení
distractions rozptýlení
distrain zabavit
distrainer exekutor
distraint zabavení
distraint exekuce
distrait roztržitý
distrait duchem nepřítomný
distraught rozrušený
distraught zmatený
distraught ve zmatku
distraught zmítaný
distraught rozrušený silně
distraught pološílený
distraught téměř bez sebe
distress úzkost
distress nouze
distress rozrušit
distress krize
distress nouzový
distress nesnáz
distress potíž
distress zabavení
distress utrpení
distress strast
distress stav ohrožení
distress stav nouze
distress tíseň
distress zármutek
distressed sklíčený
distressful trudný
distressful smutný
distressful nešťastný
distressing hrozivý
distressing působící starosti
distressingly hrozivě
distributable rozdělitelný
distributable distribuovatelný
distribute rozmístit
distribute rozložit
distribute rozdělovat
distribute rozdělit
distribute distribuovat
distributed distribuovaný
distributing rozdělování
distribution rozvoz
distribution rozdělení
distribution rozdělování
distribution rozesílání
distribution distribuce výrobku
distribution distribuce
distribution channel distribuční kanál
distribution channel distribuční cesta

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy