Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
distribution furrow rozdělovací brázda
distribution network rozvodná síť (závlahová síť)
distributional distribuční
distributionally regressive taxes distribučně regresivní daně
distributions distribuce
distributive distributivní
distributively odděleně
distributively individuálně
distributivity distributivnost
distributor rozesilatel
distributor distributor
distributor rozdělovač
distributors distributoři
district župa
district obvod
district okrsek
district kraj
district obvodní
district oblast
district okresní
district okres
district čtvrť
district attorney okresní návladní
district court okresní soud
districts okresy
districts okrsky
districts obvody
distrust nedůvěra
distrust nedůvěřovat
distrustful nedůvěřivý
distrustfully nedůvěřivě
disturb zneklidnit
disturb vyrušit
disturb rozrušit
disturb narušovat
disturb vyrušovat
disturb obtěžovat
disturbance disturbance
disturbance rušení
disturbance level úroveň rušení
disturbances rušení
disturbances poruchy
disturbed vyrušený
disturber narušitel
disturber rušitel
disturbing rušicí
disturbingly znepokojivě
disturbs ruší
disulphide disulfid
disunion rozkol
disunion odloučenost
disunion odloučení
disunite znesvářit
disunite znepřátelit
disunited nejednotný
disunited rozpolcený
disunity nejednotnost
disunity nesvornost
disuse nepoužívání
disused opuštěný
disused nepoužívaný
disyllabic dvouslabičný
disyllable dvouslabičné slovo
dit telegrafická tečka
dit tečka v morseovce
ditch škarpa
ditch vyhloubit příkop
ditch strouha
ditch jáma
ditch vyhloubit strouhu
ditch vjet do příkopu
ditch příkop
ditch zbavit se
ditch zahodit
ditch odhodit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy