Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ditch digging machine příkopovač
ditched zahozený
ditched vykopaný
ditches příkopy
ditching zahození
ditching opuštění
ditching nouzové přistání
dither chvět se
dither rozmýšlet se
dither váhat
dither chvění
dither jednat nervózně
dithyramb chvalozpěv
dithyramb dithyramb
ditto totéž
ditto mark opakovací znaménko
ditty popěvek
DITUIHIBMSL? Did I tell you I hate IBMs lately?
DITUILIBMSL? Did I tell you I love IBMs lately?
Ditzel Ditzel
diuresis diuréza
diuretic močopudný
diuretic diuretický
diurnal každodenní
diva primadona
divagate odběhnout
divagate odbočit
divagation odbočka
divagation odbočení
divalent dvojmocný
divalent bivalentní
divan pohovka
divaricate rozštěpit
divaricate rozpoltit
divaricate rozdělit
divaricate rozštěpený
divarication větvení
divarication rozštěpení
divarication rozvětvení
divarication nesouhlas
divas primadony
dive pád
dive ponoření
dive ponořit
dive potopení
dive prudce klesnout
dive prudký pokles
dive skok střemhlav
dive skok do vody
dive potopit se
dive dive/dove/dived
dive dive/dived/dived
dive potápět
dive potápět se
dive ponořovat se
dived potápěl
dived dive/dove/dived
dived dive/dived/dived
dived skákal střemhlav
diver skokan do vody
diver potápěč
diverge odchylovat se
diverge divergovat
diverged divergoval
divergence rozdílnost
divergence divergence
divergent rozbíhavý
divergent divergentní
diverging rozbíhavý
divers někteří
diverse rozličný
diverse různorodý
diverse různý
diverse rozmanitý
diverse rozdílný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy