Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
aide-de-camp pobočník
aided pomáhal
aided asistovaný
aided mající cizí pomoc
aides pomocníci
aiding pomáhání
aids pomůcky
AIDS AIDS
aids pomoci
aigrette chochol
aikido aikido (japonské bojové umění (=cesta harmonie s přírodou) založil jej Morihei Uešiba)
ail trápit
ail bolet
ail churavět
Aileen ženské křestní jméno
aileron křidélko
ailing churavějící
ailing churavý
ailing nemocný
ailment onemocnění
ailment nemoc
ailment lehká nemoc
ailment potíž zdravotní
ailment indispozice
ailment neduh
ailment choroba
ailment churavost
aim zamíření
aim zaměřit
aim zacílení
aim muška
aim zacílit
aim usilovat
aim mířit
aim cíl
aim at zamířit
aim at something zaměřit se na co
aimed zaměřen
Aimee Aimee
aiming zaměřování
aimless bezcílně
aimless bezúčelný
aimless bezcílný
aimlessly bezcílně
aimlessness bezcílnost
aims míří
aims cíle
ain vlastní - skotské nářečí
ain t m9t
ain t half-bad docela dobré
ain´t nejsi
air éter
air ovzduší
air vánek
air vysílat rozhlasem
air vyvětrat
air vysoušet
air provětrávat
air pneumatický
air nafukovací
air vzduchový
air vzduch
air větrat
air provětrat
air povětří
air letecký
air bag airbag
air base letecká základna
air brake vzduchová brzda
air bubble vzduchová bublinka
air compressor vzduchový kompresor
air condition klimatizovat
air conditioned klimatizováno
air conditioner klimatizační zařízení
air conditioner klimatizační jednotka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy