Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
diverse odlišný
diversely odlišně
diversifiable odlišitelný
diversification různost
diversification modifikace
diversified různorodý
diversiform mnohotvárný
diversify diversifikovat
diversify rozvětvit
diversify diverzifikovat
diversify the risk rozložit riziko
diversion objížďka
diversion canal odlehčovací kanál (odvodňování)
diversion structure odběrný objekt (závlahy)
diversionary odpoutávající pozornost
diversionary rozptylující
diversity různost
diversity různorodost
diversity rozmanitost
diversity rozličnost
diversity rozdílnost
diversity pestrost
diversity diverzita
divert odklonit
divert odchýlit
diverted odkloněný
diverted odchýlený
diverticular divertikulární
diverticulitis divertikulitida
diverticulum divertikl
divertimento divertimento
diverting zábavný
diverting odklánějící
diverting contour furrow odváděcí průleh
diverts odklání
dives skáče do vody
dives potápí se ve vodě
divest odejmout
divest zbavit
divest svléci z
divestiture zbavení majetku
divestiture zbavení práva
divestment vzdání se
divestment zbavení se
dividable dělitelný
divide vydělit
divide rozdělit
divide rozdělovat
divide oddělit
divide dělit
divided rozdělený
divided dělený
divided děleno
divided ownership rozdělené vlastnictví
dividend dividenda
dividends dividendy
divider dělič
dividers odpichovací kružítko
dividers oddělovače
divides dělí
dividing dělící
dividing dělení
divination věštění
divinatory věštecký
divine nádherný
divine božský
divine boží
divinely božsky
diviner prorok
diviner vědec
divinest nejnádhernější
diving potápění
diving filmování (simulování faulu ve fotbale)
diving suit skafandr
diving suit potápěčský oblek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy