Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Dnipropetrovsk Dnepropetrovsk
Dnipropetrovsk Jekaterinoslav
DNPM Darn Near P---ed Myself
do způsobit
do zavinit
do provést
do provádět
do provozovat
do prospívat
do jednat
do do/did/done
do učinit
do vykonat
do vyčinit
do udělat
do konat
do dělat
do činit
do účes
do a biggie kakat
do a biggie vykakat se
do as you are bid dělej co se ti nařizuje
do away with odstranit
do away with skoncovat s
do drugs fetovat
do good udělat dobře
do good přinášet užitek
do harm uškodit
do harm škodit
do in zničit
do in zavraždit
do in skoncovat
do in oddělat
do in sprovodit ze světa
do justice konat spravedlnost
do justice učinit po právu
do justice být spravedlivý
do not have nemít
do not want nechtít
do one´s best vynasnažit se
do over zmlátit
do over přemalovat
do over přelakovat
do over předělat
do over zbít
do over přetřít
do the dishes umýt nádobí
do the polite snažit se chovat zdvořile
do the shopping nakupovat
do the shopping nakoupit
do the trick splnit účel
do up zapnout
do up zavázat
do up upravit
do up spravit
do well dařit se
do with dělat s
do without obejít se bez
do without st obejít se bez čeho
do you do děláte
do you do děláš
do you know znáš
do you mind nevadí vám
do you mind nevadí ti
do you speak mluvíte
do you speak mluvíš
do-it-yourself kutilství
do-it-yourself kutilský
do-it-yourself ručně vyrobený
do-it-yourselfer udělej si sám
do-or-die urputný
do-or-die zarputilý
DOA Dead On Arrival
doable proveditelný
doable uskutečnitelný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy