Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
DOB Date/Day Of Birth
Dobbs Dobbs
Doberman pinscher dobrman
doc doktor
DOC Rozpuštěný organický uhlík
docent docent
docile poslušný
docile poddajný
docile povolný
docility poslušnost
dock překladiště
dock dok
dock přístaviště
docked zakotvený
docker dokař
docker dělník v doku
docket soudní rejstřík
docket procesní listina
docket opatřit etiketou
docking spojení plavidel ve vesmíru
dockland přístaviště
docks přístav
docks doky
dockside přístav
dockside molo
dockside přístaviště
dockyard přístaviště
dockyard loděnice
doctor lékařka
doctor lékař
doctor doktorka
doctor doktor
doctoral doktorský
doctorate doktorát
doctorial doktorský
doctors doktoři
doctrinaire doktrinářský
doctrinal doktrinální
doctrinal dogmatický
doctrine nauka
doctrine doktrína
doctrines doktríny
document listina
document dokument
document dokumentovat
document list
document doklad
documentaries dokumenty
documentary dokumentární
documentary credit dokumentární úvěr
documentary proof doklad
documentation dokumentace
documented zdokumentovaný
documented doložený
documented dokumentovaný
documenting dokumentování
documents dokumenty
DOD Ministerstvo obrany
Dodd Dodd
dodder třást se
dodder chvět se
doddering sešlý
doddering zesláblý
dodecagon dvanáctiúhelník
dodecahedra dvanáctistěn
dodecahedral dvanáctistěnný
dodecahedron dvanáctistěn
dodge vyhnout
dodge uskočit
dodge uskakovat
dodge uhnout
dodge vytáčka
dodge úskok
dodgeball vybíjená
dodged uskočil

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy