Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dome dóm
domed klenutý
Domenico Domenico
domes dómy
domestic ochočený
domestic tuzemský
domestic vnitrostátní
domestic vnitrozemský
domestic krotký
domestic domácí
domestic market vnitřní trh
domestic market národní trh
domestically na domácím trhu
domesticate zdomácnět
domesticate domestikovat
domesticated zdomácnělý
domesticated zdomácněl
domesticated domestikovaný
domesticated domestikoval
domestication ochočení
domestication domestikování
domestication domestikace
domesticity zdomácnění
domicile bydliště
domiciled usedlý
domiciled bytem kde
domiciliary domovní
domiciliary domácí
domiciliate usídlit
domiciliate usadit
domiciliation usídlení
domiciliation usazení
domiciliation domicilování
dominance dominance
dominance nadvláda
dominant převládající
dominant dominanta
dominant dominantní
dominant strategy equilibrium rovnováha dominantní strategie
dominantly dominantně
dominate panovat
dominate ovládat
dominate vévodit
dominate dominovat
dominated ovládnutý
dominated ovládaný
dominates ovládá
dominates dominuje
dominates vládne
dominating dominující
dominating factor dominanta
dominating feature dominanta
domination vláda
domination nadvláda
domineer tyranizovat
domineering despotický
domineering pánovitý
Domingo Domingo
Dominic Dominic
Dominica ženské křestní jméno
Dominican dominikán
Dominican dominikánský
Dominican Republic Dominikánská Republika
Dominick Dominick
dominion dominium
dominion nadvláda
Dominique Dominique
domino domino
dominoes kostky domina
don obléci si
don profesor
don vzít na sebe
don vysokoškolský učitel v Oxfordu
don t ask! neptej se!
don t be afraid! nebojte se!

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy