Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
doorframe zárubeň
doorjamb futro dveří
doorkeeper vrátný
doorknob kulatá klika
doorknocker klepadlo
doorman portýr
doorman vrátný
doormat rohožka
doormats rohožky
doormen vrátní
doornail ozdobný hřeb do dveří
doorplate štítek na dveřích
doorpost futro
doors dveře
doorsill práh
doorstep práh
doorstop dveřní zarážka
doorway prostor dveří
doorways prostor dveří
dooryard dvůr
dopamine dopamin
dope omamná látka
dope narkotikum
dope hlupák
dope droga
dope dopovat
dope blbec
dope tráva
doped dotovaný
doper narkoman
dopey ospalý
doping doping
doping dotování
doppelganger pohádková bytost
doppelganger dvojník
Doppler effect Doplerův efekt
Dora Dora
Dorado Dorado
Dorcas Dorcas
Dorchester okres v USA
Doreen ženské křestní jméno
Doria Doria
dorian dórský
doric dórský
Doris Doris
dork moula
dork hlupák
dorm svobodárna
dorm studentský domov
dorm studentská kolej
dorm ložnice
dorm kolej
dormancy nečinnost
dormancy vegetativní klid
dormant nevyužitý
dormant nečinný
dormer vikýř
dormice myši
dormitories koleje
dormitory svobodárna
dormitory kolej
dormitory pohřebiště
dormouse plch
Dorothea ženské křestní jméno
Dorothy Dorota
Dorothy Dorothy
dorp osada
dorp ves
DORS systém řazení dispozičních možností
dorsal hřbetní
dorsally hřbetně
Dorset Dorset
dorsiflexion ohnutí
dorsoventral dorzoventrální
dorsum hřbet

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy