Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dorsum záda
Dortmund město - Německo
dory druh lodi
DOS DOS
DoS odepření služby
dosage dávkování
dosage dávka
dose porce
dose podávat dávku
dose dóza
dose dávat po dávkách
dose dávka
dose equivalent dávkový ekvivalent
dose-response approach přístup dávka-odezva
dose-response relationship vztah mezi dávkou a odpovědí
dosed nadrogovaný
doses dávky
dosimeter dozimetr
dosimetry dozimetrie
dosing dávkování
dosing dávkovací
dosing device dávkovač
doss noclehárna
doss-house noclehárna pro bezdomovce
dosshouse noclehárna pro bezdomovce
dossier svazek spisů
dossier sbírka materiálů
dossier sbírka dokumentů
dossier dokumenty
dossier akta
dossier fascikl
dossier kádrový materiál
dossiers dokumenty
dossiers akta
dost učinit
dot tečka
dot product skalární součin
dotage dětinství
dotage senilnost
dotage senilita
dotard dětinský
dote senilní
dote slepě milovat
doted slepě miloval
doter milovník
doting dětinský
doting poblázněný
doting stařecký
doting senilní
dots tečky
dotted tečkovaný
dotted line tečkovaná čára
dottiness praštěnost
dotting tečkování
dotty praštěný
double dvojnásobek
double dvoulůžkový
double dvojitý
double agent dvojitý agent
double back přehnout
double bass kontrabas
double bed manželská postel
double blind druh experimentu
double check překontrolovat
double chin podbradek
double crochet dlouhý sloupek
double date rande ve čtyř
double digit dvouciferný
double dike system dvojitý hrázový systém
double entendre dvojsmysl
double entry podvojné účetnictví
double feature dvojprogram v kině
double helix dvojšroubovice
double hydraulic curtain dvouřadová hydraulická clona (vodní hospodářství)
double room dvoulůžkový pokoj

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy