Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
double stitch dvojitý steh
double take dlouhé vedení
double take opožděná reakce
double talk nejasné řeči
double talk mluvit nejasně
double taxation dvojí zdanění
double taxation agreement smlouva o dvojím zdanění
double up zkroutit se
double up bydlet společně
double-barrelled dvouhlavňový
double-blind druh experimentu
double-breasted dvouřadový oblek
double-check překontrolovat
double-cross podfouknout
double-cross podvést
double-crosser zrádce
double-crosser podvodník
double-date rande ve čtyř
double-dealer šejdíř
double-dealing neupřímnost
double-dealing nepoctivý
double-dealing falešnost
double-decker patrový autobus
double-digit dvouciferný
double-edged dvousečný
double-edged dvojznačný
double-entry system podvojná soustava
double-faced neupřímný
double-faced pokrytecký
double-faced oboustranný
double-headed tažený dvěma lokomotivami
double-quick urychleně
double-row dvouřadý
double-sided oboustranný
double-sided dvoustranný
double-talk nejasné řeči
double-talk mluvit nejasně
doublecross podfouknout
doublecross podvést
doubled zdvojený
Doubleday Doubleday
doubler zdvojovač
doubles čtyřhra
doublespeak dvojsmyslné vyjadřování
doublet dvojtvar
doublethink víra v protichůdné názory
doubling zdvojnásobení
doubling zdvojení
doubloon druh španělské mince
doubly dvojnásobně
doubt pochybnost
doubt nejistota
doubt pochybovat
doubt pochyba
doubtable problematický
doubtable pochybný
doubted pochyboval
doubter skeptik
doubter pochybovač
doubtful pochybný
doubtful nejistý
doubtfully pochybovačně
doubtfully pochybně
doubtfully nejistě
doubtfulness pochybnost
doubting pochybování
doubting pochybovačný
doubting Thomas nevěřící Tomáš
doubtless pravděpodobně
doubtless bezpochyby
doubtless nesporně
doubtless nepochybně
doubtlessly bezpochyby
doubts pochyby
doubts pochybuje

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy