Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
down the wind po větru
down time doba nepoužitelného stavu
down to earth realistický
down to earth praktický
down under u protinožců
down wind vítr v zádech
down-and-out ztroskotanec
down-and-out zkrachovaný
down-to-earth vstřícný
down-to-earth přízemní
down-to-earth nápomocný
down-trodden sešlapaný
down-trodden pošlapaný
downbeat deprese
downbeat přízvučná doba
downbeat pochmurný
downbeat nedůrazný
downbeat depresivní
downcast skleslý
downer sedativum
Downey Downey
downfall zhroucení
downfall pád
downfallen spadlý
downfallen zničený
downgrade zhoršení
downgrade zařadit do nižší kategorie
downgrade úpadek
downgrade svah silnice
downgrade spád silnice
downgrade snižovat význam
downgrade sklon silnice
downgrade sestupná tendence
downgrade sestup
downgrade podceňovat
downgrade bagatelizovat
downgrade degradovat
downgraded ponížený
downgraded degradovaný
downgrading ponižující
downgrading degradující
downgrading degradování
downhearted sklíčený
downhearted skleslý
downhill sjezd
downhill sestupný
downhill klesající
downiness ochmýřenost
downiness měkkost
downing vyprázdnění
downing sražení
downing spořádání
downing skolení
downland vlnící se krajina
download stahování souboru
download stahovat
download stahování
download download
download stáhnout
downloaded stáhl data
downloading stahování dat
downpipe okap
downplay zlehčovat
downplay snižovat význam
downplay ignorovat
downplay bagatelizovat
downpour liják
downright úplně
downright vyložený
downright učiněný
downright naprostý
downright poctivý
downright přímý
downriver po proudu
downs vyprazdňuje

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy