Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
downside nevýhoda
downsize snížit
downsize zmenšit
downsizing zmenšování
downslope svah
downspout okapní roura
downstage blíže k divákům
downstairs po schodech dolů
downstairs dole
downstairs o poschodí níže
downstairs dolů
downstate jižní část státu
downstream dolní tok
downstream po proudu
downstroke pohyb pístu dolů
downswing pokles
downtake svod
downtime prostoj
downtown centrum
downtown v centru
downtrend pokles
downtrodden utiskovaný
downturn obrat směrem dolů
downturn pokles čeho
downturn pokles
downward směrem dolů
downward sestupný
downward klesající
downward levelling snižování úrovně
downward trend klesající trend
downwardly sestupně
downwards dolů
downwards směrem dolů
downwind směřující po větru
downwind po větru
downy prachový
downy ochmýřený
downy hebký
dowry věno
dowse proutkařit
dowser proutkař
doxology doxologie
doxy děvka
doxy běhna
DOY Dumbass Of the Year
doyen stařešina
doyen doyen
doyenne žena v radě starších
doyenne doyenne
Doyle Doyle
doze podřimovat
doze dřímota
doze off zdřímnout si
dozed podřimoval
dozed dřímal
dozen tucet
dozen dvanáct
dozens spousty
dozenth dvanáctý
dozer dozer
dozer buldozer
dozing dřímající
dozy ospalý
dozy omezený
DP Development Prototype
DPG Defense Planning Guidance
DPH VAT
DPL Diode-Pumped Laser
DRA Don t Recognize Acronyms
drab pustý
drab nudný
drab jednotvárný
drab jednotvárnost
drab fádní
drabness monotónnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy