Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
drabness jednotvárnost
drachm drachma
drachma drachma
draconian drakonický
Dracula drákula
draft vyzvednutí peněz
draft koncept
draft náčrt
draft dmýchání
draft návrh
draft koncipovat
draft načrtnout
draft nakreslit
draft nárys
draft ponor
draft průtah
draft průvan
draft osnova
draft rýsovat
draft tah
draft zkoncipovat
draft nákres
draft směnka
draft proudění
draft úkos
draft nárys
draft budget návrh rozpočtu
draft resolution návrh usnesení
draft resolution návrh rezoluce
drafted načrtnutý
drafted navržený
draftee odvedenec
drafter kreslič
drafting kreslení
drafting projektování
drafts koncepty
drafts návrhy
draftsman návrhář
drag háv
drag ohoz
drag vláčet
drag vléci
drag vléct
drag táhnout
drag váznout
drag down morálně ponížit
drag down společensky ponížit
drag down srazit
drag in vtáhnout
drag on protahovat se
drag on táhnout se
drag one s feet dělat cavyky
drag one s feet loudat se
drag one s heels dát si načas
drag out prodlužovat
drag out protahovat
drag queen travestita
drag up vytáhnout
dragee dražé
dragged vlekl
dragged vlečený
dragging tažení
dragging smykování
dragging vlekoucí
dragging táhnoucí
draggled promáčený
draggled ucouraný
draggy pomalý
draggy mdlý
draggy nudný
dragnet vlečná síť
dragnet policejní zátah
dragon drak
dragonflies vážky
dragonfly vážka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy