Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dragons draci
dragoon dragoun
dragoons dragouni
drags vleče
drain odpad
drain odčerpat
drain odliv
drain odkapat
drain odtok
drain odvodnění
drain vyčerpat
drain vypustit
drain vysoušet
drain drenáž
drain odtékat
drain odvést
drain odvodňovat
drain výpusť
drain vyprázdnit
drain vysát
drain odvodnit
drain drén
drain trativod
drain kanál
drain depth hloubka drénu
drain fitting drenážní tvarovka
drain length délka drénu
drain pipe okap
drain pipe okapová roura
drain spacing rozchod drénů
drain tile drenážní trubka
drain trench backfilling zásyp drenážní rýhy
drain trench filling výplň drenážní rýhy
drainage vypouštění
drainage odvodnění
drainage vysoušení
drainage odvodňování
drainage drenáž
drainage basin povodí
drainage canal odvodňovací kanál
drained vyčerpaný
drained area odkanalizované území
drained land odvodněný pozemek
drained land meliorovaný pozemek
drainer vysoušeč
drainer odvodňovač
draining vypouštění
draining vyčerpávající
draining broach drenér
draining ditch odvodňovací příkop
draining ditch spacing rozchod odvodňovacích příkopů
drainpipe okap
drainpipe okapová roura
drainpipe drenáž
drains vysává
drains vyprazdňuje
drains odvádí
drake kačer
dram štamprle
dram panák
drama divadelní hra
drama činohra
drama drama
drama company činohra
dramatic vzrušující
dramatic divadelní
dramatic dramatický
dramatically dramaticky
dramatisation dramatizace
dramatise dramatizovat
dramatised zdramatizovaný
dramatised dramatizoval
dramatist dramatik
dramatization dramatizace
dramatize dramatizovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy