Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dramatized zdramatizovaný
dramatized dramatizoval
dramaturgic herecký
dramaturgic dramaturgický
dramaturgical dramaturgický
dramaturgy dramaturgie
dramaturgy dramatické umění
drambuie sladký likér
drank drink/drank/drunk
drank vypil
drank pil
drape závěs
drape zakrýt
drape zahalit
draped zakrytý
draped pokrytý
draper obchodník s textilem
drapery závěs
drapes závěsy
drastic drastický
drastically drasticky
drat sakra!
draught průvan
draught tah
draught doušek
draught beer čepovat
draught beer čepované pivo
draught horse tažný kůň
draughts hra dáma
draughtsman projektant
draughtsman kreslíř
draughtsmanship kreslířství
draughtsmen kreslíři
draughtsmen figurky
draughty vystavený průvanu
draw táhnout
draw tah
draw slosování
draw přitáhnout
draw přetáhnout
draw odtáhnout
draw načerpat
draw natáhnout
draw los
draw losovat
draw malovat
draw narýsovat
draw loterie
draw natahovat
draw slosovat
draw nerozhodný výsledek
draw remíza
draw draw/drew/drawn
draw druh úderu v golfu
draw nakreslit
draw kreslit
draw a blank mít okno
draw a line udělat konec něčemu
draw a line stanovit meze
draw attention upozorňovat
draw attention upozornit
draw attention to zviditelnit
draw attention to upozornit na
draw away předběhnout
draw away získat náskok
draw back stáhnout
draw close dotáhnout
draw closer/nearer přiblížit se
draw closer/nearer blížit se
draw in vtáhnout
draw in nastávat
draw it to my attention upozornit mě na
draw near přicházet
draw near přibližovat
draw near přibližovat se

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy