Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dread strach
dread obava
dread hrůza
dread děs
dreaded obávaný
dreadful hrozný
dreadfully strašlivě
dreadfully hrozně
dreadfulness odpornost
dreading děšení
dreading děsivý
dreadlocks dredy
dreadnought bitevní loď
dream dream/dreamt/dreamt
dream dream/dreamed/dreamed
dream toužit
dream snít
dream sen
dream of snít o něčem
dream up vysnít si
dream world vysněný svět
dream-book snář
dream-world vysněný svět
dreamboat ideál
dreamed dream/dreamed/dreamed
dreamed snil
dreamer snílek
dreamily zasněně
dreaminess zasněnost
dreaming snění
dreamland říše snů
dreamland vysněná země
dreamland pohádková říše
dreamless bezesný
dreamlike snový
dreams sní
dreamt dream/dreamt/dreamt
dreamt snil
dreamworld říše snů
dreamworld vysněný svět
dreamworld snový svět
dreamy snivý
dreamy pohádkový
dreamy snový
dreamy zasněný
drear bezútěšný
dreariest nejpochmurnější
drearily ponuře
dreariness ponurost
dreariness pochmurnost
dreary ponurý
dreary pochmurný
dreary miláček
dreary melancholický
dreary chmurný
dreary drahoušek
dreary deprimující
dredge bagrovat
dredge prohledávat dno
dredge plovoucí bagr
dredger plovoucí rypadlo
dredging bagrování
dreem snít
dreg sedlina
dreg kal
dregs usazenina
dregs kal
drench zmáčet
drench promoknout
drench promočit
drenched promáčený
Dresden město - Německo
Dresden Drážďany
dress šat
dress oděv

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy