Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dress oblečení
dress kostým
dress oblek
dress obléci se
dress strojit
dress šaty
dress circle první balkón
dress clothes večerní úbor
dress down obrábět
dress rehearsal generální zkouška
dress up zdobit
dressage drezúra
dressed oblečený
dresser prádelník
dresser garderobiér
dresses obléká
dressiness vyparáděnost
dressing přísada
dressing hnojení
dressing apretura
dressing zálivka
dressing oblékání
dressing down kázání
dressing gown župan
dressing room šatna
dressing table toaletní stolek
dressing-down kázání
dressing-room toaletní místnost
dressing-room oblékárna
dressings obvazy
dressings dresinky
dressmaker švadlena
dressmaker krejčová
dressmaker krejčí
dressmaker´s krejčovství
dressmaking krejčovství
dressy slavnostní
dressy elegantní
drew táhl
drew kreslil
drew draw/drew/drawn
Drexel Drexel
Dreyfuss Dreyfuss
DRFM Digital Radio Frequency Memory
dribble slina
dribble kapat
dribble driblovat
dribbled odkapával
dribbled kapal
dribbled dribloval
dribbling driblování
dried sušený
dried vysušený
dried-up vyschlý
dried-up seschlý
dried-up vysušený
drier sušší
driers sušičky
dries suší
dries schne
driest nejsušší
drift být nesen
drift hnát
drift proud
drift přesun
drift unášet
drift být poháněn
drift drift
drift hnát proudem
drift posun
drift apart rozejít se
drift apart přestat si rozumět
drift apart odcizit se
drift away odplavat
drift away odloučit se od

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy