Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
drop anchor zakotvit
drop anchor spustit kotvy
drop away zhoršit se
drop back ustoupit
drop behind zůstávat vzadu
drop behind opozdit se
drop by poklesnout o
drop dead padnout mrtev
drop down upadnout
drop down spustit
drop down upustit dolů
drop erosion kapková eroze
drop in zajít na skok
drop irrigation kapková závlaha
drop off usnout
drop off zhoršit se
drop off upadat
drop off opadávat
drop off klesat
drop out odpadnout
drop-in nečekaná návštěva
drop-off sráz
drop-off pokles
drop-out odpadlík
droplet kapička
droplet kapka
dropout ztroskotanec
dropout odpadlík
dropout dezertér
dropped upuštěný
dropped shozený
dropped pokleslý
dropper kapátko
dropping upuštění
dropping svržení
dropping shození
droppings trus
drops poklesy
drops kapky
dropsical oteklý
dropsy edém
droshky drožka
drosophila octomilka
dross struska
dross odpadky
dross brak
drought sucho
drought období sucha
drought vyprahlost
drought severity závažnost sucha
drouth vyprahlost
drouth žízeň
drove drive/drove/driven
drove vezl
drove řídil
drove jel
drove hejno
drover honák
droves houf
droves dav
drown utopit
drown topit
drowned utopený
drowned man utopenec
drowning utonutí
drowning tonoucí
drowns topí se
drowse dřímat
drowsily ospale
drowsiness ospalost
drowsy ospalý
drub zbít
drub tlouci
drubbing výprask
drubbing bití

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy