Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dry goods galanterní zboží
dry ice suchý led
dry mass sušina
dry out vysušovat
dry rot dřevomorka
dry rot suchá hniloba
dry run zkouška na sucho
dry run zkouška na nečisto
dry seedlings pickling suché moření sadby
dry sowing seed pickling suché moření osiva
dry up vyschnout
dry up usychat
dry up uschnout
dry up schnout
dry up vysychat
dry up vysušovat
dry weather sucho
dry-clean chemicky čistit
dry-cleaner s chemická čistírna
dry-cleaner´s čistírna
dry-eyed neplačící
dryad dryáda
Dryden Dryden
dryer sušší
dryer sušička
drying sušení
drying up usychání
dryish spíše suchý
dryly suše
dryness sucho
drystone stavěný bez malty
DS Darling Son
DSB Defense Science Board
DSCS Defense Satellite Communication System
DSN Defense Switched Network
DSO Defensive System Operator
DSS Decision Support System
DT&E Development
DTA Don t Trust Anybody
DTAP Defense Technolgy Area Plan
DTD Document Type Definition
DTM Data Transfer Module
DTOKAB Drop To One Knee And Blow
DTP DeskTop Publishing
DTRT Do The Right Thing
duad dvojice
dual dvojí
dual currency bond duální obligace
dual economy duální ekonomika
dual exchange market dvojí devizový trh
dual-purpose dvojúčelový
dualism dualismus
dualist dualista
dualistic dualistický
duality dualita
duality podvojnost
Duane Duane
dub zarovnat
dub zahladit
dub dát přezdívku
dub nazvat
dub přezdívat
dub dabovat
Dubai Dubaj
dubbed přezdíval
dubbed dabovaný
dubbed daboval
dubbed přezdívaný
dubbin mastivo
dubbing dabing
dubiety pochybnost
dubious nejistý
dubious pochybný
dubiousness podezřelost
dubiousness pochybnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy