Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dunno = do not know (nevím)
dunt úder
dunt rána
duo duo
duodecimal dvanáctkový
duodecimal duodecimální
duodenal dvanácterníkový
duodenum dvanácterník
duodenum duodenum
duologue dialog
duomo katedrála
duomo dóm
duopoly duopol
duopoly dvě silné firmy
dupe podvést
dupe napálit
dupe hlupák
dupe ošálit
dupe oklamat
duped ošálil
duped ošálený
duped oklamaný
duped oklamal
dupery ošálení
dupery oklamání
dupery podvádění
duple dvojitý
duplex obousměrný
duplex duplexní
duplex dvojpodlažní byt
duplicability duplikovatelnost
duplicate zdvojnásobit
duplicate zdvojit
duplicate opis
duplicate okopírovat
duplicate dvojitý
duplicate duplikovat
duplicate duplikát
duplicate duplicitní
duplicated duplikovaný
duplicates duplikuje
duplicating rozmnožovací
duplicating kopírující
duplicating kopírování
duplicating kopírovací
duplicating duplikující
duplicating machine kopírovací stroj
duplication zdvojení
duplication kopírování
duplication duplikace
duplicator kopírka
duplicator duplikátor
duplicitous obojaký
duplicity pokrytectví
duplicity dvojakost
dura mater podlebice
dura mater dura mater
durability trvanlivost
durability trvalost
durability stálost
durability odolnost
durable trvalý
durable odolný
durable trvanlivý
durable goods zboží dlouhodobé spotřeby
durable goods trvanlivé zboží
durables trvanlivé zboží
dural duralumin
dural dural
durance uvěznění
durance odolnost
Durango město - Mexiko
duration trvání
durative trvající
durative durativní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy