Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Durban město - Jihoafrická Republika
duress nátlak
Durham Durham
durian durian
durian batem
during při
during za
during po
during během
during which time přičemž
Durkee Durkee
Durkin Durkin
Durrell Durrell
Durrell Durell
durst odvážit se
durst smět
durum pšenice tvrdá
Durward Durward
DUSD Deputy Undersecretary of Defense
Dusenbury Dusenbury
Dushanbe hl.m. - Tádžikistán
dusk šero
dusk soumrak
dusk setmění
duskiness temnost
duskiness setmělost
dusky temný
dusky setmělý
Dusseldorf Dusseldorf
dust zaprášit
dust poprášit
dust oprášit
dust pyl
dust prach
dust bowl prašná krajina
dust bowl suchý kraj
dust content of gas obsah prachu v plynu
dust cover protiprachový kryt
dust cover ochranný povlak
dust devil písečný vír
dust devil prachový vír
dust fall prašný spad
dust jacket knižní obálka
dust storm prašná bouře
dust storm prachová bouře
dust storm písečná bouře
dustbin popelnice
dustbins popelnice
dustcart popelářské auto
dustcover obal knihy
duster prachovka
dusters prachovky
dustily zaprášeně
Dustin Dustin
dustiness zaprášenost
dustiness prašnost
dusting práškování
dusting poprášení
dusting poprašovací
dustless bezprašný
dustman popelář
dustmen popeláři
dustpan lopatka na smetí
dusty zaprášený
Dutch Holanďané
dutch nizozemský
Dutch Dutch
Dutch holandština
Dutch holandský
Dutch holandsky
Dutch disease holandská nemoc
Dutch language holandština
Dutchman Nizozemec
Dutchman Holanďan
Dutchwoman Holanďanka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy